Kontakt

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym
dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie Aleksandry Irzyniec

ul. Przasnyska 6 lok. 9, 01-756 Warszawa

(Kancelaria mieści się w nowym budynku w głębi na I piętrze)

Telefon : 22 381 24 46

E-mail : warszawa.irzyniec@komornik.pl


Zmiana siedziby Kancelarii nastąpiła od dnia 01.11.2017roku.

Dotychczasowy adres : Warszawa 01-562, ul. Mickiewicza 27 lok.128 II piętro (Pl.Wilsona, naprzeciwko Parku im. St. Żeromskiego )

Przyjęcia interesantów :

  • Wtorek 10:00 -15:00

W pozostałe dni możliwy jest kontakt telefoniczny lub osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Informacje są udzielane telefonicznie w określonym zakresie oraz osobiście w godzinach przyjęć.

Wpłat na poczet dochodzonych należności oraz zaliczek należy dokonywać na rachunek bankowy Kancelarii prowadzony w Alior Bank SA Centrala o nr :

58 24900005 0000 4500 1345 5465

Dotychczasowy rachunek w Banku Polska Kasa Opieki SA o nr:
47 1240 6074 1111 0010 5266 1634 ulega zamknięciu z końcem sierpnia 2014 roku.