Licytacje

Wszystkie obwieszczenia o licytacjach publikowane są na portalu licytacyjnym Krajowej Rady Komorniczej (http://www.licytacje.komornik.pl).

Kancelaria Komornika nie publikuje obwieszczeń na stronach takich jak tablica.pl czy allegro.